ADAM-5510

PLC automat ADAM-5510 je produktem jednoho z největších výrobců telemetrických systémů - firmy ADVANTECH. Jeho hlavní výhodou je nízká cena, vysoká spolehlivost, modularita a volnost při tvorbě software jak na systémové tak i na uživatelské úrovni. Do rámu základní procesorové jednotky je možné dle rozsáhlé nabídky výrobce použít až 4 karty (zásuvné moduly).

Systém ADAM-5510 slouží jako průmyslový systém sběru a distribuce dat. Je koncipován jako modulární, dálkově konfigurovatelný s možností uživatelského programování jednoduchých technologických algoritmů. Jeho nasazení je vhodné všude tam, kde je nutné provádět technologická měření, ovládání případně řízení s vazbou na nadřízený SCADA systém StoneBase nebo v autonomním provozu. Měřená data jsou ukládána v integrovaném archivu s možností automatického dálkového vyčítání (Ethernet, Rádio, JTS, GSM, GPRS...) nebo přímo prostřednictvím integrovaných komunikačních rozhraní (RS-232 a RS-485).

Rám systému ADAM-5510:

Softwarové vybavení automatu mQBase.exe je vyvinuto pro aplikace, které vyžadují nejen jednoduché měření či ovládání, ale také pro ty, které vyžadují zpracování vzorků dat v čase s ohledem na vyhodnocení jejich kvality. U každého vzorku jsou vyhodnocovány vedle jeho fyzických mezí také další kritéria. Mohou to být napříkalad alarmové meze nebo dalších až osm uživatelsky definovatelných příznaků. Plně se osvědčil v řadě aplikací v plynárenství, vodohospodářství, při měření emisí a imisí a dalších odvětvích. Programování a konfigurování je možné provádět dálkově prostřednictvím konzolí SCADA systému StoneBase nebo pomocí konzole přímo připojené k servisnímu rozhraní.

Pro komunikaci s dalšími zařízeními jako jsou např. analyzátory nebo jiné telemetrické systémy je možné využít celou sadu SW ovladačů, případně je možné na zakázku takový ovladač vyrobit a tak integrovat další i nestandardní technologické prvky.

Činnost automatu je možné sledovat a řídit prostřednictvím servisní sítě přímo z "kanceláře" nebo z "domova" bez nutnosti přímého fyzického kontaktu.

Automat je možné doplnit semigrafickým nebo grafickým dotykovým displejem, což umožňuje i méně vyškolené obsluze přímo na místě kontrolovat stavy technologie.

Základní parametry systému ADAM-5510

Pro případy, ve kterých jednotka ADAM-5510 nevyhovyje např. z důvodu většího počtu měřených veličin soustředěných v jednom místě je možné využít jednotku ADAM-5550, která je připravena pro využití až 8 zásuvných modulů.