Servisní síť

Servisní síť je virtuální struktura tvořená sadou softwarových modulů, která zajišťuje pohodlný a silný nástroj při dálkové správě vybraných počítačů v prostředí LAN či WAN sítí, navázaných do internetu přes místní Proxy servery nebo Firewally. Jedná se o servisní router, servisní server, servisní proxy a servisního klienta.

Zjednodušené schéma servisní sítě:

Servisní síť je spravována v rámci námi provozované dohledové služby a zákazník se o její provoz nemusí starat. Služba se opírá o pronajatý server (servisní Router), který je zařazen přímo do páteřní sítě internetu. Jednotlivé servisní Servery jsou pak součástí zákaznické sítě LAN nebo WAN.

Spojení servisních Serverů na Router je vzhledem k nutnosti zajistit co nejvyšší bezpečnost navazováno vždy zásadně směrem od servisního Serveru. Je využit obdobný princip jako když se připojuje běžný webový prohlížeč ke vzdáleným WWW serverům. Nehrozí tedy, že by se někdo mohl zvenčí přihlásit do místní sítě. Není tedy nutné vytvářet další VPN síť pro servisní účely.

Klient servisní sítě

Servisní Klient (SBHubCli.exe) je aplikace, která tvoří uživatelské rozhraní služeb servisní sítě. Je určen k 24-hodinovému provozu na pracovních stanicích nebo serverech vybavených operačním systémem Microsoft Windows 2000+

Základní funkce

Charakteristika