Grafický displej

Dotykový displej AD-240 je možné použít samostatně jako přenosnou zobrazovací jednotku, která se připojí přímo na sériové rozhraní systému ADAM-5510. Pro napájení je možné využít integrovaného napájecího konektoru automatu. V mnoha případech je výhodné displej zabudovat pevně přímo do rozvaděče jako pevnou a jedinou přístupnou součást.

K displeji je dodáváno programové vybavení, které umožňuje naprogramovat již připravené grafiké rozhraní (sada obrazovek).

Funkce displeje

Vlastnosti displeje