Semigrafický displej

Semigrafický displej AD-16 je jednodušší variantou využitelnou pro přímé ovládání a nastavování telemetrického systému ADAM, případně měřené technologie. Je možné jej použít samostatně jako přenosnou zobrazovací jednotku, která se připojí přímo na sériové rozhraní systému ADAM-5510. Pro napájení je možné využít integrovaného napájecího konektoru automatu. V mnoha případech je výhodné displej zabudovat pevně přímo do rozvaděče jako pevnou a jedinou přístupnou součást.

Funkce displeje

Vlastnosti displeje