Servisní utility

Pomocí programu Adam5510W.exe je možné provádět základní servisní operace na systému ADAM-5510 v prosředí OS Windows 2000+. Pro práci s programem je nutné disponovat servisním kabelem a volným komunikačním rozhraním RS-232 na PC nebo notebooku.

Aplikace Pocket Adam.exe je určena ke správě a nahrávání systému ADAM-5510 ale z prostředí PocketPC nebo WindowsMobile. Podmínkou využití je, aby PDA disponovalo alespoň jedním sériovým rozhraním, připojitelným na servisní kabel.

Program AdaVax.exe provádí vyčítání flash archivů ADAM-5510 a export dat do ASCII formátu v prosředí OS Windows 2000+. Tento způsob vyčítání je využit pouze u autonomních systémů, které nejsou vybaveny žádnými komunikačními prostředky a tak je nutné vyčítat periodicky manuálně. Pro práci s programem je nutné disponovat standardním 9-pinovým kříženým kabelem a volným komunikačním rozhraním RS-232 na PC nebo notebooku.