Řídící konzole SRD

Konzole SRD je řídící konzolí Scanner serveru pro správu technologických stanic systému StoneBase. Jedná se o grafické rozhraní, kterým je možné ovládat a sledovat technologické situace a také technologie řídit a parametrizovat. Konzole je primárně určena pro správce systému StoneBase, který má za úkol sledovat komunikační a provozní stavy a lze jí vytvářet či parametrizovat příslušný datový model nebo skript jednotlivých PLC systémů (např. ADAM-5510). Tuto konzoli je možné spustit přímo v rámci sítě LAN nebo WAN na pracovní stanici uživatele nebo i přes klienta servisní sítě kdekoliv, kde je dostupné připojení do internetu. Tato konzola je provozovatelná pod MS Windows (2000 a vyšší).

Okno SRD konzole PC:

Konzole je dostupná i pro chytré mobily se systémem Android. Podmínkou provozu je možnost připojení k internetu prostřednictvím sítí mobilních operátorů typu GPRS, EDGE, UMTS apod.

Okno SRD konzole Android: