Statistika rámců

Pomocí SRD konzole je možné sledovat statistiky komunikací systému StoneBase se vzdálenými technologiemi. Na záložce "Rámce" je v grafické formě zobrazen přehled odeslaných či přijatých rámců a v tabulce pak poměry jednotlivých typů komunikace (vysílání/příjem) jak pro celý systém tak i pro jednotlivé technologie zvlášt.