Záznamy

Důležitou součástí SRD konzole je záložka "Záznamy". Zde jsou zaznamenávány jednotlivé operace, komunikační požadavky, reakce nebo chybové stavy příslušných stanic. Na základě toho je možné rychle detekovat a odstranit případné problémy jak na komunikačních prostředcích technologie, tak i dalších komunikačních prvcích přenosové sítě.