Správce serverů

Správce serverů je nevizuální komponenta (servis) SCADA systému StoneBase, určená ke správě a sledování stavů systémových nebo i zákaznických aplikací, které mají být provozovány v 24 hodinovém nepřerušitém provozu. Správce serverů sleduje jejich aktivitu a v případě nevyžádaného ukončení nebo výpadku jejich běh a funkčnost obnoví.

Stav správce serverů je možné sledovat v lokální LAN nebo WAN síti prostřednictvím konzole správce. Při využití služeb servisní sítě je možné konzoli správce spouštět přes internet.

Okno konzole správce PC:

Konzole je dostupná i pro PDA s operačním systémem PocketPC nebo Windows Mobile. Podmínkou provozu je možnost připojení k internetu prostřednictvím sítí mobilních operátorů typu GPRS, EDGE, UMTS apod.

Základní vlastnosti

Integrované servery