Scanner server

Scanner server systému StoneBase je nevizuální komponenta (server) určená k dálkovému sběru, distribuci technologických dat a řízení technologií. Jeho běh je automaticky sledován správcem serverů. Uživatelsky je možné server a jeho ovladače řídit v rámci sítě LAN nebo WAN prostřednictvím řídících konzolí. Ty je možné spouštět i ze vzdálených počítačů připojených do internetu s využitím služeb servisní sítě.

Řídící konzole:

Konzole Scanner serveru je vizuální rozhraní Scanner serveru. Umožňuje sledovat stavy až 32 virtuálních portů (TCP/IP, UDP/IP, COM...), provádět detailní analýzu datových struktur vstupně-výstupních paketů. Pomocí panelu ovladačů je možné povolovat, zakazovat, zastavovat nebo spouštět jednotlivé ovladače. Provoz aktivních ovladačů přiřazených k virtuálním portům Scanner serveru je pak možné sledovat a řídit příslušnými konzolemi.

Okno konzole Scanner serveru: