Parametrizace

K parametrizaci systému StoneBase je učeno webové rozhraní WebConfig. Parametry systému jsou společně s obrázky, zvuky a všemi dalšími objekty uloženy v SQL databázi. Jejich úprava tímto webovým rozhraním je automaticky synchronizována a distribuována dalším aplikacím a serverům SCADA systému. WebConfig je možné spustit z rozhraní běžného webového prohlížeče nasměrovaného na vzdálený WEB server v rámci lokální sítě LAN nebo WAN, případně též prostřednictvím klienta servisní sítě připojeného na internet z libovolného externího počítače. Celá koncepce SCADA systému počítá i s variantou umístit SQL konfigurace i data přímo na veřejně přístupný server v internetu (Front End Server).

Okno WebConfigu z prostředí klienta servisní sítě:

Webové rozhraní bylo zvoleno s ohledem na možnost provádět zásahy do konfigurací systému i z počítačů, na kterých nejsou ani serverové ani klientské komponenty SCADA systému StoneBase instalovány. K přístupu postačí mít nainstalován standardní webový prohlížečů (MSIE, Opera, Firefox, ...)