Alarmy

Operátorská alarmová konzola je jedno z konfigurovatelných oken grafického prohlížeče. V přehledné formě prezentuje až 15 typů alarmových událostí (3 je možné vytvořit uživatelsky). Alarmovou konzoli je možné individualizovat pro jednotlivé skupiny uživatelů formou alarmových profilů, ve kterých je definováno, zda a jakou formou má být každý konkrétní alarm uživateli prezentován, zda má alarmovou změnu provázet zvukový signál a zda má být uživatelem potvrzen. Přímo z alarmové konzole je možné přecházet do příslušného schématu nebo rovnou zobrazit trend, který alarmovou změnu zachycuje. K dispozici jsou i pokročilé funkce párování, třídění a hromadného potvrzování nebo mazání, které ulehčují orientaci a práci s alarmy v případě nahromadění velkého množství alarmových událostí.

Okno alarmové konzole:

Na dalším obrázku je zobrazen graf ve kterém je zachycen vznik vybraného alarmu a jeho časový průběh.

Vyhledaný alarmový stav a jeho okolí:

Okno historických alarmů: