Grafy

Sestavy grafů slouží pro zobrazování časových trendů archivních dat sledovaných veličin.

Sestava se skládá z grafických panelů uspořádaných do různého počtu řádek a sloupců od rozložení 4 x 4 až po jediný maximalizovaný panel. Na každém panelu je zobrazen samostatný graf pro jednu veličinu nebo vícenásobný graf se společnou časovou osou. Graf je doplněn indikací fyzických a alarmových mezí a při synchronizaci na aktuální měření může zobrazovat i průběžnou hodnotu. Vzhled grafů lze interaktivně měnit nebo definovat předem pomocí uživatelských sestav.

Příklad grafů č.1: Vícenásobné grafy ve dvou panelech

Příklad grafů č.2: Různé typy grafů ve čtyřech panelech

Příklad grafů č.3: 16 panelů

Příklad grafů č.4: Větrná růžice