Tabulky

Tabulka slouží pro zobrazování časových trendů archivních dat sledovaných veličin podobně jako sestava grafů, hodnoty jsou však zobrazovány v číselném tvaru.

Hodnoty vzorků trendu jednotlivých veličin jsou uspořádány do sloupců a doplněny symbolem vyjadřujícím kvalitu měření. Výběr zobrazovaných veličin lze omezit zadaným typem, částí názvu anebo výčet definovat předem pomocí uživatelské sestavy.

Sestava proměnných do tabulky:

Statistika v dolní části tabulky poskytuje následující údaje získáné zpracováním všech hodnot příslušného trendu: