Schémata

Schéma je velmi univerzální typ prezentační plochy. Vzhled a funkčnost této plochy lze prakticky kompletně vytvořit pomocí vestavěného editoru schémat. Každé schéma je tvořeno množinou vektorových grafických objektů, které jsou složeny ze základních prvků typu čára, obdélník, elipsa, bitmapa a další. Objektu může být přiřazen program, který jeho vlastnosti dynamicky mění podle charakteru prezentovaných dat. Objekty s programem (aktivní objekty) slouží především k číselnému zobrazování hodnot vzorku a barevné indikaci stavu vzorku. Umožňují ale také přepnout na vybranou stránku požadované prezentační sestavy neboli provést tzv. odkaz. Vhodným uspořádáním aktivních objektů s odkazy je možné vytvořit soustavu provázaných prezentačních sestav se schématy, mezi nimiž lze snadno a intuitivně přecházet.

Příklad schéma č.1: Středočeský kraj a kraj Praha

Příklad schéma č.2: Vektorové schema distribuční sítě

Příklad schéma č.3: Dispečerské řízení a regulace plynu

Příklad schéma č.4: Emisní sledování spalovny