Stavy

Stavy jsou prezentační plochy, které zobrazují údaje o vzorcích dat veličin ve formě řádkového seznamu. Výběr řádků lze omezit typem velčiny, částí jejího názvu a kvalitou vzorku anebo definovat množinu veličin předem pomocí uživatelské sestavy. Volitelně může seznam zobrazovat i stavy logických uzlů vybrané úrovně.

Okno stavů grafického prohlížeče:

Každé veličině přísluší jeden řádek, na kterém se zleva zobrazuje: