Exportní nástroj

Exportní nástroj sloužící k manuálnímu nebo automatickému exportu vybraných dat z SQL databází systému StoneBase do ASCII souborů pomocí uživatelsky definovaných podmínek. Exporty je možné provádět na základě plánování nebo jednorázově. Aplikace pracuje na pracovní stanici uživatele a připojuje se prostřednictvím TCP/IP rozhraní k serveru systému StoneBase.

Okno exportního nástroje:

Základní vlastnosti