Rozvaděče

Rozvaděč telemetrické stanice je oceloplášťový o rozměrech 400x500x200 mm (nebo 500x600x200 mm) s povrchovou úpravou lakováním určený pro montáž na svislou rovinu. Rozvaděč je uzamykatelný s jedno (nebo dvou) bodovým zavíráním s možností integrovat grafický dotykový displej do dveří. S krytím IP41 je rozvaděč určen pro venkovní prostředí s integrovaným grafickým displejem pak pro vnitřní použití.

Rozvaděč vodohospodářského systému:

Napájecí napětí 1N/PE 230VAC / TN-S je připojeno přes proudový chránič s nadproudovou ochranou F16 a přes svodič přepětí SALTEK FV230. Pracovní napětí 24VDC/SELF je získáváno ze spínaného zdroje SELF určeného pro průmyslové prostředí.

Rozvaděč pro emisní monitoring cementáren:

Zdroj je zálohován dvěma bezúdržbovými akumulátory a vybaven signalizací výpadku napájení a poklesu napětí akumulátorů. Instalace většiny komponent je provedena pomocí lišt DIN T35 nebo přímo šrouby. Propojovací vodiče CYA0,35, resp. CYA0,75 jsou vedeny umělohmotnými vylamovacími žlaby T1 125x30.

Detail napájecí části rozvaděče:

Silový přívod je ukončen na svorkách svorkovnice X01 WAGO řady 281. V dolní části rozvaděče jsou umístěny dvoupatrové svorkovnice pro připojení snímaných signálů a zemnící hřeben pro připojení stínění. Obvody malého a nízkého napětí jsou prostorově odděleny. Na spodní části rozvaděče je instalováno standardně 15 kabelových průchodek.

Detail rozložení komponent (ADAM-5510) uchycených na DIN lištách: