Další aplikace

Aplikace SBNet.exe je pokročilým skriptovacím nástrojem určenám pro platformou Windows (2000 a vyšší). Umožňuje uživateli snadné řešení specálních úloh pro zpracování a přenos dat, které se časově opakují, doplňují, mění se jejich vstupně-výstupní podmínky. Základním stavebním kamenem je editor uživatelských programů, který umožňuje vytvářet libovolné úlohy v programovacím jazyku BASIC a následně spouštět nebo trasovat po jednotlivých instrukcích. Pro automatizované skripty, bežící v nepřetržitém provozu je možné aplikaci začlenit do seznamu serverů, které ovládá správce serverů SCADA systému StoneBase.

Okno aplikace SBNet:

Program SBTerm.exe slouží k testování sériového rozhraní (RS-232/RS-482) pod operačním systémem MS Windows (2000 a vyšší). Je užitečný např. při nastavování JTS nebo GSM modemů nebo ověřování zda technologické zařízení či PC komunikuje.

Okno aplikace SBTerm: