Zálohování

Veliký důraz při provozování SCADA systému StoneBase je kladen na vytváření zálohy konfiguračních i archivních dat získaných během reálného provozu. K tomuto účelu byl vyvinut Backup server, který se tento úkol každodenně automaticky stará. Díky tomu není nutné provádět kompletní zálohu SQL databází příliš často, což v případě rozsáhlého archivu (stovky GB dat) šetří zdroje a výkon centrálního serveru nebo clusteru. Záloha je prováděna na jiný fyzický disk než na kterém jsou umístěny SQL databáze, aby bylo možné i v případě havárie diskového pole obnovit základní funkce systému během několika hodin.

Základní funkce