Procesní server

Procesní server systému StoneBase je nevizuální komponenta (server) určená ke standardnímu zpracování naměřených dat do vyšších časových úrovní a ke speciálnímu zpracování dat pomocí uživatelských skriptů. Zajišťuje také generování alarmových událostí a archivaci všech dat do datového skladu. Běh procesního serveru je automaticky sledován správcem serverů. Aktuální stav zpracování je možné sledovat prostřednictvím servisní konzole. Tu je možné spouštět i ze vzdálených počítačů připojených do internetu s využitím služeb servisní sítě.

Konzole procesního serveru je vizuální rozhraní procesního serveru, které umožňuje sledovat stav zpracování vybrané veličiny na všech časových úrovních. Pro každou úroveň je zobrazen průběžný vzorek a poslední vzorek spolu s několika vzorky předchozími. Dále je indikován způsob a typ zpracování. U každého vzorku je uveden jeho čas, hodnota, stav, počet vzorků, ze kterých byl vytvořen, a řada dalších procesních příznaků.

Okno konzole procesního serveru: