Instalace

Pro instalaci nebo aktualizaci systému StoneBase lze použít instalační nástroj, který je schopen se spojit s webem podpory a zjistit stav již nainstalovaných serverových nebo klientských komponent z hlediska jejich aktuálnosti. Pomocí tohoto nástroje je možné nainstalovat nebo přeinstalovat základní komponenty SCADA systému StoneBase za pár minut.

Okno instalačního nástroje:

Základní funkce