SBExplorer

Popis

SBExplorer (grafický prohlížeč) je hlavní klientskou aplikací, která slouží zejména dispečerům a operátorům pro nepřetržité (24/7/365) sledování technologie, vyhodnocování alarmových situací a vydávání požadovaných povelů.


Logická struktura

 • přehledné rozčlenění měřených veličin do několika logických úrovní
 • snadná navigace logickou strukturou pomocí stromečku i pro desíky tisíc veličin
 • informace o vzorku, konfigurační parametry, zadávání povelů, úprava alarmových mezí a další operace přímo z každého uzlu stromečku
 • dynamická aktualizace stromečku podle změn v konfiguraci

Prezentační sestavy

 • prezentace dat na stránkách prezentačního okna s rychlým přepínáním pomocí záložek
 • celkem až 16 stránek pěti typů (schémata, grafy, tabulky, stavy nebo alarmy) v jednom prezentačním okně
 • složení stránek definovatelné zvlášť pro každý uzel logické struktury
 • vytváření uživatelských prezentačních sestav
 • současná prezentace ve více prezentačních oknech s možností ovládání obsahu jednoho okna z jiného
 • lišta rychlých odkazů na vybrané prezentační stránky

Schémata

 • grafické zobrazení měřených veličin v rámci komplexních vektorových schémat, definovaných uživatelem
 • integrace bitmapových podkladů různých formátů
 • programovatelnost způsobu zobrazení jednotlivých prvků schématu (včetně animace) pomocí zabudovaného skriptu kompatibilního s jazykem Basic
 • nezávislá práce se skupinami grafických prvků rozložených až do 8 vrstev
 • velký rozsah měřítka zobrazení s možností automatického nastavení optimálního rozlišení
 • integrovaný editor pro tvorbu schémat

Grafy

 • časové trendy hodnot naměřených vzorků dat pro libovolnou z archivovaných úrovní vynášené do grafů
 • synchronizované trendy s automatickým přírůstkem poslední naměřené hodnoty a s možností zobrazovat i hodnotu průběžnou
 • plynulé přecházení mezi vzorky dat jednotlivých časových úrovní - časová lupa
 • dynamická informace ke každému vzorku včetně doprovodného statusu
 • současné zobrazení až 16 trendů na panelech v různých rozloženích s možností rychlé maximalizace každého z panelů
 • technický vzhled grafů (čarový, sloupcový, plošný, větrná růžice) respektující jednotnou barevnou konvenci odpovídající stavu vzorku
 • volitelné zobrazení fyzických a alarmových mezí
 • možnost skrýt neplatné vzorky
 • možnost kopírování trendu do schránky v různých formátech
 • vytváření uživatelských sestav grafů obsahujících až 8 sérií pro různé veličiny v jednom trendu

Tabulky

 • tabulková prezentace časových trendů s obdobnými parametry jako u grafů
 • současné zobrazení až 16 sloupců pro různé veličiny
 • statistika (maximum, minimum, součet, průměr, ...) pro každý trend
 • vytváření uživatelských tabulek pro volitelné množiny veličin
 • automatické synchronizace zobrazení s grafy

Stavy

 • variabilní přehled naměřených vzorků v řádkovém seznamu
 • volba mezi posledními, průběžnými nebo archivními vzorky zvoleného času
 • výběr podle logické struktury, typu proměnné, textového řetězce nebo stavu vzorku
 • třídění podle názvu nebo času
 • možnost zobrazení sumarizovaných stavů vyšších uzlů logické struktury
 • vytváření uživatelských sestav stavů pro volitelné množiny veličin

Alarmy

 • rozdělení alarmových událostí na řadu typů (překročení meze, návrat pod mez, přechod do neplatného stavu, přechod mezi vybranými stavy, apod.) respektujících jednotnou barevnou konvenci
 • signalizace příchodu alarmové události v informačním řádku
 • odstupňovaná akustická signalizace příchodu alarmových události podle jejich důležitosti
 • specializovaná konzola pro sledování a potvrzování aktuálních alarmů
 • okno historických alarmů s širokou možností vyhledávání
 • rychlý přechod z alarmové události na graf archivních dat, která alarm vyvolala
Proteco Expert
Ing. Jiří Široký  
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!