Naše služby

Dodávka software

 • serverové a klientské komponenty SCADA systému StoneBase
 • komponenty pro servisní dohledovou síť
 • software pro bilanční modely, emisní protokoly
 • testovací a exportní nástroje

Parametrizace, datové modely

 • parametry měřených veličin
 • parametry zpracování včetně uživatelských programů
 • rozdělení veličin do logické struktury
 • alarmové profily se zvuky akustické signalizace
 • uspořádání aplikačních oken jednotlivých pracovišť
 • uživatelské sestavy stavů, grafů a tabulek
 • vektorová schémata včetně skriptů pro animaci
 • uživatelé a jejich oprávnění

Integrace s jinými systémy

 • exporty a importy přes standardní textové soubory
 • přístup do datového skladu pomocí knihovny nebo přímo přes SQL
 • výstupy pro simulační a predikční aplikace
 • napojení na podnikové informační systémy

Zaškolení obsluhy

 • základní školení uživatelů - grafický prohlížeč
 • školení dispečerů a operátorů - konzole
 • systémové školení - správce serverů

Odborné konzultace

 • řízení technologických procesů
 • optimalizace komunikačních sítí
 • legislativa pro emisní měření a vyhodnocování
 • problematika bilancí, akumulací a nominací v plynárenství
 • a řada dalších

Servis, vzdálený dohled

 • nepřetržitý dálkový dohled a správa SCADA systému prostřednictvím servisní sítě
 • servisní zásah do 24 hodin od nahlášení závady
 • průběžné zdokonalování všech softwarových komponent s možností jejich aktualizace přes internetovou podporu
 • servis telemetrických automatů formou okamžité výměny vadného modulu nebo sestavy za náhradní z konsignačního skladu
 • pravidelné aktualizace

Instalace, zprovoznění

 • konfigurace pracovních stanic, serverů, clusterů, LAN prvků.
 • instalace serverových komponent SCADA
 • instalace centrálního datového skladu
 • nastavení operačního systému, SQL databáze,
 • instalace klientských komponent SCADA, konfigurace vícemonitorového zobrazení
 • zkušební provoz

Dodávka rozvaděčů

 • osazení rozvaděče telemetrickým automatem EVE
 • kompletní vybavení včetně kabeláže a zálohovaného napájení
 • doplnění zařízení pro dálkový přenos dat
 • projektová dokumentace, osvědčení o kusové zkoušce a revizní zpráva

Tvorba specializovaného sw

 • komunikační ovladače pro požadované typy telemetrie
 • nestandardní importní a exportní moduly
 • WEB aplikace pro další zpracování a zobrazení dat
 • aplikace pro chytré telefony a tablety

Dodávka telemetrie

 • telemetrické automaty EVE
 • programové vybavení tvořené v jazyce Python pro specializované aplikace
 • ovladače pro napojení externích zařízení
 • datový model pro technologický proces

Ostatní služby

 • výběr a zajištění subdodávky prostředků měření (analyzátorová technika, čidla meteo, snímače tlaku, teploty, průtoku, ...)
 • výběr a zajištění subdodávky zařízení pro dálkový přenos dat (radiová síť včetně povolení ČTÚ, síť GPRS, ...)
 • kompetní dodávka MaR na klíč (výkopové práce, anténní stožár, položení kabelů, instalace nn přípojky, dohled ITI, revize elektro, ...)
Proteco Expert
Ing. Jiří Široký  
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!