Zálohování dat

Zálohování dat

Veliký důraz při provozování SCADA systému StoneBase je kladen na vytváření zálohy konfiguračních i archivních dat získaných během reálného provozu. K tomuto účelu byl vyvinut Backup server, který se tento úkol každodenně automaticky stará. Díky tomu není nutné provádět kompletní zálohu SQL databází příliš často, což v případě rozsáhlého archivu (stovky GB dat) šetří zdroje a výkon centrálního serveru nebo clusteru. Záloha je prováděna na jiný fyzický disk než na kterém jsou umístěny SQL databáze, aby bylo možné i v případě havárie diskového pole obnovit základní funkce systému během několika hodin.

Základní funkce

  • 24-hodinový provoz s možností nastavit čas zálohování
  • přírůstkové zálohování datového skladu (SQL databáze) do komprimovaných CSV souborů
  • výběr typů časových vzorků určených pro zálohu (minutové, hodinové, denní, ...)
  • zálohování kompletní parametrizace i celého datového modelu SCADA systému
  • záloha registru SCADA systému
  • volitelný počet současně uchovávaných záloh (kruhový archiv)
  • začlenitelnost do působnosti Správce serverů
Proteco Expert
Ing. Jiří Široký  
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!