Zpracování dat StoneBase skriptem

Zpracování dat pomocí uživatelského skriptu

Uživatelský program se skládá z programového modulu a skriptu. Skript obsahuje seznam vstupně výstupních parametrů programu a specifické části programového kódu. V modulu jsou zadány vstupní hodnoty parametrů a podmínky spouštění programu. Každý program má svůj unikátní modul, skript je obecně sdílen více programy. Programový kód je tvořen v jazyce Basic Cypress Enable. Základní část kódu je pro všechny programy společná a obsahuje řadu globálních programových proměnných a procedur. Mezi nejdůležitější globální proměnné patří vybrané ActiveX objekty umožňující kódu přístup ke konfiguračním a datovým funkcím. Díky skriptu je základní kód doplněn o speciální bloky. Jedná se o blok Common, kde se definují lokální programové proměnné a procedury, blok OnInit, který se vykoná před vlastním spouštěním programu a konečně blok OnRun prováděný při každém spuštění. V kódu těchto bloků lze využívat jak globální programové proměnné, tak lokální programové proměnné a vstupně výstupní parametry obsažené ve skriptu. Nejdůležitějšími parametry jsou odkazy na objekty datového modelu, nejčastěji na procesní proměnné. Prostřednictvím těchto odkazů (QID identifikátorů) lze z programu manipulovat z daty.
Proteco Expert
Ing. Jiří Široký  
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!