Vlastnosti systému StoneBase

Zpracování dat

 • samostatný procesní server, který zajišťuje rovněž archivaci dat a vyhodnocuje alarmové situace
 • paralelní zpracování dat na celkem 8 časových úrovních s délkou periody od 1 sekundy do 1 roku
 • zpracování do vyšší úrovně aritmetickým průměrem, integrací, vektorovým součtem (směr větru), detekcí minima, maxima nebo prioritního stavu a dalšími způsoby
 • průběžný výpočet vzorků na vyšších úrovních (plynulé zpracování namísto běžně používaného dávkového)
 • na všech časových úrovních jsou k dispozici nejen poslední hodnoty, ale i průběžné (aktuálně rozpracované)
 • důsledné respektování kvality dat každého vzorku (platný, neplatný, suspendovaný, ...) vstupujícího do zpracování
 • generování alarmů jak na snímané, tak libovolné zpracovávané úrovni
 • online výpočet hodnot virtuálních veličin pomocí uživatelského skriptu (Basic)

Alarmy

 • 12 typů alarmových událostí + 3 typy uživatelské pro každou veličinu zvlášť
 • individuální profily prezentace alarmů (výpis, zvuková signalizace, potvrzení) pro jednotlivé skupiny uživatelů
 • operátorská konzola pro třídění, párování a hromadné potvrzování alarmových událostí
 • vyhledávání historie vybraných alarmů s křížovým propojením na archivní data

Prezentace

 • animovaná vektorová schémata s grafickými objekty až v 8 vrstvách
 • programování objektů pomocí uživatelského skriptu (Basic)
 • integrovaný editor pro tvorbu schémat
 • historické trendy (grafické i tabulkové) s možností synchronizace na aktuální měření a zobrazování průběžné hodnoty
 • plynulé přecházení v trendech mezi vzorky dat jednotlivých časových úrovní (časová lupa)
 • grafy volitelných typů včetně růžice (směr větru) s dynamickým měřítkem a možností zobrazení fyzických a alarmových mezí
 • vytváření uživatelských sestav grafů obsahujících až 8 sérií pro různé veličiny v jednom trendu
 • vícemonitorové zobrazení na speciální grafické stěně nebo s využitím úsporného řešení pomocí velkoformátových LCD displejů

Archivace

 • ukládání dat do centrálního datového skladu (SQL databáze)
 • archivace hodnot včetně statusů na všech časových úrovních
 • lineární ukládání do navazujících archivů požadované hloubky (1 hodina až 10 let) nebo do kruhově přepisovaného archivu
 • záznam všech alarmových událostí i vydaných povelů

Zálohování

 • samostatný backup server, který provádí on-line přírůstkové zálohování datového skladu do komprimovaných CSV souborů
 • současné zálohování dat, parametrizace i celého datového modelu
 • udržování 5 po sobě následujících záloh

Parametrizace

 • specializovaná grafická aplikace
 • uchovávání všech parametrů v centrálním datovém skladu
 • okamžitá distribuce provedených změn do všech aplikací i do telemetrických automatů
 • rozčlenění měřených veličin do hierarchické (až 7 úrovňové) logické struktury
Proteco Expert
Ing. Jiří Široký  
Všechna práva vyhrazena 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!